Awans zawodowy nauczyciela


Procedury awansu zawodowego

   


Obowiązki nauczyciela mianowanego

   


Wniosek o wszczęcie postępowania - na dyplomowanego

   


Załącznik do wniosku

   


Obowiązki nauczyciela kontraktowego

   


Wniosek o wszczęcie postępowania - na mianowanego

   


Kontrakt określający zasady współpracy

   


Obowiązki nauczyciela stażysty ...

   


Wniosek o wszczęcie postępowania - na kontraktowego