Biblioteka szkolna - mgr Katarzyna Wróblewska

           

    Biblioteka szkolna to szczególnego rodzaju pracownia szkolna, której główne zadanie polega na wspieraniu i uzupełnianiu szkolnych procesów dydaktyczno-wychowawczych oraz na tworzeniu możliwości indywidualnego rozwoju wiedzy, intelektu uczniów i umożliwieniu rozrywki.

    Celem bibliotekarza jest zaciekawienie dzieci różnymi dziedzinami wiedzy, wyrabianie w nich właściwego stosunku do świata i ludzi oraz wprowadzenie w świat kultury dzięki umiejętności korzystania ze zbiorów biblioteki.

 

Praca pedagogiczna bibliotekarza polega przede wszystkim na:

1) Udostępnianiu księgozbioru.

2) Kształtowaniu zainteresowań czytelniczych ucznia oraz podnoszeniu ogólnej kultury osobistej:

- kierowanie lekturą czytelnika,

- zapewnienie pomocy uczniom w przygotowaniu się do konkursów, uroczystości szkolnych,

- zachęcanie do lektury uczniów stroniących od książki,

3) Rozwijaniu zainteresowań literaturą popularnonaukową:

- wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego,

- wyszukiwanie książek na określony temat.

4) Inspirowaniu czytelnictwa w szkole:

- informowanie uczniów i nauczycieli o zakupionych nowościach,

- organizowanie wystawek,

- przeprowadzanie konkursów,

- redagowanie okolicznościowych gazetek,

- realizacja ścieżki „edukacja czytelnicza i medialna”.

5) Współpracy z gronem pedagogicznym:

- przyjmowanie zamówień na zakup książek i czasopism,

- wyszukiwanie i udostępnianie nauczycielom i uczniom materiałów do przeprowadzenia lekcji; apeli; konkursów i innych imprez na terenie szkoły.