Accessibility
Contrast
Increase Font
Decrease Font

Dokumentacja Ośrodka

Innowacje
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Żaganiu.


Innowacje na rok szkolny 2020-2021

Lp. Temat Opis innowacji Operacja
1

Tracimy zdrowo centymetry

Innowacja pedagogiczno-fizjoterapeutyczna autorstwa: mgr E. Światłowska, mgr Agnieszki Misik i mgr Tomasza Pawłowicza. Innowacją zostaną objęci uczniowie z wyraźną nadwagą. Zajęcia realizowane będą w ramach bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.

-
2

Sensozabawy, czyli bawimy się i poznajemy świat wszystkimi zmysłami

Innowacja pedagogiczna autorstwa mgr Kazimiery Ziobrowskiej. Innowacja dedykowana uczniom zespołu edukacyjno-terapeutycznego I-IIa, realizowana w ramach przedmiotu zajęcia rozwijające kreatywność.

-
3

Trening umiejętności społecznych przepis na zrozumienie siebie i innych

Innowacja pedagogiczna autorstwa mgr Moniki Aniszkiewicz-Hawryluk. Innowacja adresowana do uczniów mających problemy w kontaktach społecznych, realizowana w ramach bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.

-
4

Czytać każdy może

Innowacja organizacyjno-metodyczna autorstwa: mgr Agnieszki Rotarskiej i mgr Magdaleny Malickiej. Innowacja skierowana do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu lekkim uczących się na pierwszym etapie edukacyjnym Szkoły Podstawowej, realizowana w ramach zajęć lekcyjnych oraz zajęć rewalidacji indywidualnej.

-
5

Między nami kobietkami

Innowacja metodyczna, autorstwa: mgr Ewy Maślanki. Innowacja dedykowana uczennicom klas Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy przebywających w Ośrodku, realizowana w ramach bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.

-
6

Komputer i ja

Innowacje dedykowana uczniom zespołu edukacyjno- terapeutycznego IV-V, realizowana w ramach godziny do dyspozycji dyrektora.

-
7

Rozładuj emocje

Innowacja pedagogiczna autorstwa: mgr Agnieszki Rotarskiej , mgr Magdaleny Koch oraz mgr Magdaleny Orzechowskiej. Innowacja dedykowana uczniom z problemami w zachowaniu, realizowana w ramach bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.

-
8

PomagajMy

Innowacja pedagogiczna autorstwa: mgr Agnieszki Rotarskiej i mgr Magdaleny Koch.Innowacja dedykowana najmłodszym uczniom Szkoły Podstawowej, realizowana w ramach bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.

-
9

Poznajemy Europę

Innowacja pedagogiczna autorstwa: mgr Katarzyny Nowotyńskiej i mgr Marka Gałązki. Innowacja skierowana do chętnych uczniów Ośrodka, realizowana w ramach bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.

-
10

Z naturą i kulturą za pan brat

Innowacja pedagogiczna autorstwa: mgr Romana Cechowskiego i mgr Daniela Dylewicza. Innowacja skierowana do wychowanków ośrodka, realizowana w ramach zajęć w grupach wychowawczych.

-
11

Spotkania z techniką

Innowacja metodyczna autorstwa: mgr Romana Cechowskiego i mgr Daniela Dylewicza. Innowacja skierowana do wychowanków ośrodka, realizowana w ramach zajęć w grupach wychowawczych.

-
12

W krainie wartości

Innowacja pedagogiczna autorstwa mgr Kazimiery Ziobrowskiej. Innowacja dedykowana najmłodszym uczniom Szkoły Podstawowej, realizowana w ramach zajęć z zakresy pomocy psychologiczno- pedagogicznej " Akademia malucha".

-
13

Z mapą i lupą w terenie

Innowacja autorstwa mgr Magdaleny Koch. Innowacja przedmiotowa skierowana do uczniów klas V- VIII Szkoły Podstawowej, realizowana w ramach lekcji geografii.

-
14

Wspomagające metody pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem- W. Sherborn

Innowacja metodyczna autorstwa mgr Kazimiery Ziobrowskiej i mgr Magdaleny Koch. Innowacją zostaną objęci uczniowie najmłodszych klas Szkoły Podstawowej , będzie ona realizowana w ramach zajęć rozwijających kreatywność.

-
15

Wędrówki po krajach frankońskich

Innowacja pedagogiczna autorstwa: mgr Justyny Kamienieckiej i mgr Marka Gałązki. Innowacja skierowana do uczniów Szkoły Podstawowej, realizowana w czasie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.

-
16

Rok wartości

Innowacja pedagogiczna autorstwa mgr Piotra Twardzosza. Innowacja dedykowana wychowankom Ośrodka, realizowana w ramach zajęć wychowawczych.

-
17

Bo ja mam radość w sercu mym

Innowacja autorstwa mgr Agaty Bukowskiej. Innowacja skierowana do wszystkich uczniów, realizowana w ramach lekcji religii.

-

 

Innowacje na rok szkolny 2019-2020

Lp. Temat Rok Operacja
18

TRACIMY ZDROWO CENTYMETRY

2019-2020

-
19

SENSOZABAWY, CZYLI BAWIMY SIĘ I POZNAJEMY śWIAT WSZYSTKIMI ZMYSłAMI

2019-2020

-
20

RYTM I MELODIA

2019-2020

-
21

TRENING UMIEJĘTNOśCI SPOłECZNYCH PRZEPIS NA ZROZUMIENIE SIEBIE I INNYCH

2019-2020

-
22

OSWAJANIE LĘKU PRZY POMOCY BIBLIOTERAPII

2019-2020

-
23

INTEGRACJA KLUCZEM DO SAMODZIELNOśCI

2019-2020

-
24

CZYTAĆ KAżDY MOżE

2019-2020

-
25

MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI

2019-2020

-
26

KOMPUTER I JA

2019-2020

-
27

MATEMATYKA OD KUCHNI

2019-2020

-
28

KSIążKA NIE GRYZIE

2019-2020

-
29

ROZłADUJ EMOCJE

2019-2020

-
30

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

2019-2020

-

Innowacje na rok szkolny 2015-2016

Lp. Temat Rok Operacja

OBRAZY DźWIĘKIEM MALOWANE

2015-2016

Pobierz dokument

LOGOPEDYCZNA GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA

2015-2016

Pobierz dokument

ZDROWO I SPORTOWO SPĘDZAMY CZAS

2015-2016

Pobierz dokument

POZNAJEMY SŁUŻBY MUNDUROWE

2015-2016

Pobierz dokument

KOLOROWE PRZYTULANKI

2015-2016

Pobierz dokument

NASZE KORCZAKOWO

2015-2016

Pobierz dokument

SPOTKANIA Z DŹWIĘKIEM

2015-2016

Pobierz dokument

NA WYSPACH BERGAMUTACH

2015-2016

Pobierz dokument

ZABAWA Z TEATREM

2015-2016

Pobierz dokument

WIKLINOWE CUDA Z PAPIERU

2015-2016

Pobierz dokument

Innowacje na rok szkolny 2014-2015

Lp. Temat Rok Operacja

ŻAGAŃ - WCZORAJ I DZIś

2014-2015

Pobierz dokument

W KRAINIE BAśNI

2014-2015

Pobierz dokument

POKONAC NADWAGĘ

2014-2015

Pobierz dokument

SMACZNIE I ZDROWO-CZTERY PORY ROKU NA POLSKIM STOLE

2014-2015

Pobierz dokument

KSIążKI POMAGAJą LEPIEJ POZNAĆ I ZROZUMIEĆ śWIAT

2014-2015

Pobierz dokument

FRANCJA - TRADYCJE, KULTURA I OBYCZAJE

2014-2015

Pobierz dokument

Innowacje na rok szkolny 2013-2014

Lp. Temat Rok Operacja

MUZYKA ETNICZNA W MUZYKOTERAPII

2013-2014

Pobierz dokument

BAWIMY SIĘ I JESZCZE LEPIEJ MÓWIMY

2013-2014

Pobierz dokument

PLASTYCZNE PRZYGODY

2013-2014

Pobierz dokument

JESTEM- MÓWIĘ- DZIAłAM

2013-2014

Pobierz dokument

JĘZYK CIAŁA I RUCHU

2013-2014

Pobierz dokument

GIMNASTYKA UMYSŁU

2013-2014

Pobierz dokument

NA SZKLE MALOWANE

2013-2014

Pobierz dokument

OD ŚWIĄT DO ŚWIĄT

2013-2014

Pobierz dokument

RĘCE GRAJą, USZY SłUCHAJą

2013-2014

Pobierz dokument

Innowacje na rok szkolny 2012-2013

Lp. Temat Rok Operacja

DRUGIE śNIADANIE- SMACZNE I ZDROWE

2012-2013

Pobierz dokument

IMPRESJE MUZYCZNE

2012-2013

Pobierz dokument

KOLOROWE PODWIECZORKI

2012-2013

Pobierz dokument

OBRAZY WEłNą MALOWANE

2012-2013

Pobierz dokument

OD INTEGRACJI DO WOKALIZACJI

2012-2013

Pobierz dokument

POLAK - TO BRZMI DUMNIE

2012-2013

Pobierz dokument

RAZ, DWA, TRZY - ĆWICZ I TY

2012-2013

Pobierz dokument

SZTUKA DZIERGANIA I WYSZYWANIA

2012-2013

Pobierz dokument

WOKÓŁ RODZINY

2012-2013

Pobierz dokument

Innowacje na rok szkolny 2011-2012

Lp. Temat Rok Operacja

PRZYGODA Z GITARą

2011-2012

Pobierz dokument

SPOTKANIA Z POEZJą

2011-2012

Pobierz dokument

PIERWSZA POMOC DLA NAJMŁODSZYCH

2011-2012

Pobierz dokument

ORTOGRAFIA NA WESOłO

2011-2012

Pobierz dokument

GłÓD RUCHU MAM ...

2011-2012

Pobierz dokument

COś Z NICZEGO….

2011-2012

Pobierz dokument

WĘDRÓWKI PRZEZ CZTERY PORY ROKU

2011-2012

Pobierz dokument

OD GLINY DO DZBANKA

2011-2012

Pobierz dokument