Dokumentacja Ośrodka

Pozostałe dokumenty
Specjalnego Oœrodka Szkolno - Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Żaganiu

 

 

Lp. Temat Operacja

Kodeks etyki

czytaj

 

 

Materiały zostały przygotowane w formacie pdf.
Jeżeli nie posiadasz zainstalowanej przeglądarki do plików pdf to możesz ją pobrać
tutaj