O SZKOLE


 

Historia
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Żaganiu

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy swoje początki zawdzięcza utworzonym pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku klasom specjalnym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żaganiu. W roku szkolnym 1963/64 kierownik szkoły, zobowiązał się uruchomić klasy specjalne w swojej szkole, powołano klasę I i II. Stanowiły one część składową szkoły i liczyły łącznie 18 uczniów. W latach następnych systematycznie dochodzili uczniowie ze szkół sąsiednich, dzięki czemu rosła zarówno liczba uczniów jak i liczba klas. W roku 1966/1967 do nauczania w klasach specjalnych przydzielono kolejnych nauczycieli. Przybywali oni do nich z terenu powiatu w ramach ruchu służbowego. W roku tym klasy specjalne dysponowały 4 izbami do nauczania, a klasa pierwsza z drugą tworzyły wspólny oddział. Z dniem 1 czerwca 1969 roku wydano orzeczenie organizacyjne, powołujące ośmioklasową szkołę podstawową specjalną. Pierwszy rok swojego istnienia szkoła specjalna rozpoczęła we wrześniu 1969 roku w obiekcie przy ulicy Mickiewicza. W kolejnych latach placówka rozwijała swoją działalność, zwiększając liczbę uczniów i grona pedagogicznego, oraz poszerzając obszar, z którego przyjmowano uczniów. Szkoła rozrosła się do tego stopnia, że problemem zaczął być brak internatu i miejsc noclegowych dla uczniów spoza Żagania. W okresie tym uczniowie dojeżdżali na zajęcia lekcyjne do placówki w Żaganiu. Od 10 września 1975 roku Szkoła Podstawowa Specjalna w Żaganiu wzbogaciła się o internat na 40 miejsc i została przemianowana na Państwowy Zakład Wychowawczy. Internat znajdował się obok szkoły specjalnej, przy tej samej ulicy Mickiewicza, gdyż budynek opuściła młodzież Zespołu Szkół Mechanicznych w Żaganiu, przenosząc się w wyniku decyzji władz miejskich do obiektu w innej części miasta. Po sześciu latach Szkoła Specjalna w Żaganiu, przechodząc różne koleje swej działalności rewalidacyjnej, umocniła swoją pozycję jako placówka kształcenia specjalnego w tym środowisku, stając się Państwowym Zakładem Wychowawczym. W 1984 roku Szkoła Podstawowa specjalna w Żaganiu została przekształcona w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i pod tą nazwą funkcjonuje do dnia dzisiejszego.