Personel ośrodka


Wychowawcy Grup Wychowawczych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym

lp.

tytuł

Imię i Nazwisko

Stopień awansu zawodowego

Grupa

1

mgr

Roman Cechowski

dyplomowany

Grupa II

2

mgr inż.

Daniel Dylewicz

dyplomowany

Grupa I

3

mgr

Barbara Hylicka

dyplomowany

Grupa III

4

lic.

Monika Nowotna

kontratowy

Grupa II

5

mgr

Dorota Stelmaszczyk

mianowany

Grupa III

6

mgr

Grzegorz Tatara

mianowany

Grupa II

7

mgr

Piotr Twardosz

mianowany

Grupa II