Personel ośrodka


Wychowawcy Grup Wychowawczych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym

lp.

tytuł

Imię i Nazwisko

Stopień awansu zawodowego

Grupa

1

mgr

Roman Cechowski

dyplomowany

Grupa II

2

mgr inż.

Daniel Dylewicz

dyplomowany

Grupa I

3

mgr

Jolanta Maziarz

dyplomowany

Grupa III

4

mgr

Tomasz Pawłowicz

kontraktowy

Grupa II

5

mgr

Piotr Twardosz

kontraktowy

Grupa I