Koła zainteresowań

 

Zajęcia pozalekcyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
im. Janusza Korczaka w Żaganiu
rok szkolny 2017/2018

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: nauczyciel prowadzący mgr Katarzyna Drozdek. Zajęcia skierowane są dla uczniów klasy V zespołu edukacyjno – terapeutycznego Szkoły Podstawowej. Odbywają się raz w tygodniu, a ich głównym założeniem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci w zakresie usprawniania czynności intelektualnych (dostrzeganie i rozpatrywanie zmian w otoczeniu, łączenie przyczyny ze skutkiem, klasyfikowanie, orientowanie się w przestrzeni), rozwijanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, kształtowanie umiejętności matematycznych, wyrabianie gotowości do nauki czytania i pisania.

„Przygoda z teatrem – teatr jest w nas”: zajęcia teatralne skierowane są do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym szkoły podstawowej i gimnazjum. Odbywały się będą 2 razy w tygodniu. Szczegółowy program zajęć można uzyskać od Pani mgr Katarzyny Nowotyńskiej i Pani mgr Justyny Kamienieckiej.

Koło muzyczne prowadzone przez Panią mgr Annę Szczepaniak pozwala uczestniczyć uczniom naszego Ośrodka w szeroko pojętych działaniach muzycznych opartych na śpiewie, tworzeniu  muzyki poprzez grę na instrumentach. Nabyte umiejętności śpiewu, gry i współdziałania w zespole uczniowie będą prezentować zarówno w imprezach szkolnych, jak i pozaszkolnych o szerszym zasięgu. Rozśpiewana młodzież weźmie również udział w akcji „Przerwy z muzykoterapią”, gdzie na okoliczność różnych wydarzeń wypełnią przerwy śródlekcyjne muzyką, angażując społeczność szkolną do innego sposobu spędzania czasu wolnego.

„Plastyczne inspiracje na świąteczne dekoracje” – warsztaty dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Pomysłodawczynie warsztatów : Pani mgr Danuta Jewłoszewicz, Pani mgr Magdalena Brożyna, Pani mgr Alicja Błażałek, Pani mgr Monika Aniszkiewicz – Hawryluk, Pani mgr Ewa Maślanka. Zajęcia plastyczne będą się odbywać 1 raz w tygodniu po dwie godziny. Częstotliwość : od 13 listopada 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. oraz od 26 lutego 2018r. do 23 marca 2018 r.  Podczas  zajęć uczestnicy poznawać będą różnorodne techniki plastyczne i techniczne, czyste i mieszane, bezpieczne i dostosowane do możliwości uczestników warsztatów.

Kółko przyrodnicze – przeznaczone dla uczniów Szkoły Podstawowej. Na cotygodniowych spotkaniach uczniowie będą utrwalać wiadomości z lekcji przyrody, odrabiać zadania domowe, uzupełniać ćwiczenia, poznawać nowe wiadomości i ciekawostki przyrodnicze. Osoba odpowiedzialna : Pani mgr Barbara Hylicka

„W piernikowej krainie” – to zajęcia skierowane do uczniów klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy, zabierające uczniów w magiczna podróż do krainy piernika, w celu nabycia umiejętności przygotowania ozdobnych ciast piernikowych na świąteczny stół. Zajęcia będą prowadzone w miesiącach : październik, listopad grudzień przez nauczycielki przedmiotu: przysposobienie do pracy, Panią mgr Wiolettę Szypowską i Panią mgr Agnieszkę Misik.

„Bajkoterapia” – zajęcia prowadzone raz w tygodniu przez Panią Dorotę Szpakowską adresowane są do wychowanków grup wychowawczych. Bajki relaksacyjne, psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne będą rozwijały wyobraźnię i osobowość dziecka, uczyły będą często nieznanych jeszcze wzorców zachowań, pozwolą poznać rzeczywistość.

Relaksacje z użyciem instrumentów o naturalnym brzmieniu – program zajęć zakłada możliwość rozluźnienie, odreagowania napięć oraz usunięcia lęku poprzez terapię dźwiękiem. Prowadzący- mgr Grzegorz Tatara.

Zajęcia przygotowujące uczniów klasy III gimnazjum do egzaminu zewnętrznego – Pani mgr Danuta Mizińska zaplanowała w ramach zajęć pozalekcyjnych spotkania z zakresu modułu humanistycznego, pogłębiające wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie standardów egzaminacyjnych. W tematyce zajęć znajdują się więc przede wszystkim ćwiczenia z obszaru kluczowych sprawności – czytania ze zrozumieniem i tworzenia własnego tekstu, dostosowanego do sytuacji komunikacyjnej.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne: ich głównym celem jest zaspokojenie wszystkich potrzeb ruchowych naszych wychowanków. Pani lic. Monika Nowotna w programie swoich zajęć postawiła na gry zespołowych oraz lekkoatletykę jako te, które dostarczają wychowankom najwięcej radości i satysfakcji.