Aktualności Ośrodka

SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY JUŻ OTWARTY

SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY
PRZY SOSW W ŻAGANIU ''DajMY szansę''
ul. Skarbowa 19-21, 68 – 100 Żagań,
tel./fax 68 4787777 , e-mail: spksoswzagan@wp.pl

koordynator: tel. 661 651 101
Punkt konsultacyjny jest czynny przez cały rok, z wyłączeniem wakacji, ferii szkolnych oraz dni świątecznych.
Specjaliści pełnią dyżury w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach od 12:00 do 14:00
Zgłoszenie na konsultacje następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.sosw.zagan.pl i przesłaniu na adres e-mail: spksoswzagan@wp.pl lub dostarczeniu do sekretariatu SOSW w Żaganiu, ul. Skarbowa 19-21 68 – 100 Żagań, pok.105
Koordynator punktu skontaktuje się telefonicznie celem ustalenia terminu wizyty.
Zapraszamy