Aktualności Ośrodka

DYREKTOR RENATA SOCHA Z ŻAGAŃSKIEGO SOSW Z TYTUŁEM PROFESORA

11 października w Kancelarii Premiera RP odbyła się uroczystość wręczenia tytułów Honorowego Profesora Oświaty. To najwyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela, który otrzymują nieliczni, najbardziej utytułowani i wybitni pedagodzy w kraju. Do tego zaszczytnego wyróżnienia rekomendacji najczęściej udzielają: wojewódzcy kuratorzy oświaty, organy prowadzące placówki oświatowe, nauczycielskie związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe. Rocznie takich wniosków do MEN wpływa kilkaset. W 2018 roku Lubuski Kurator Oświaty złożyło do ministerstwa kilkanaście takich teczek. Kapituła konkursu, to zespół wybitnych osobistości świata nauki, który po analizie złożonych dokumentów i rekomendacji wybiera ok. 20-tu laureatów tego honorowego tytułu rocznie. Pani dyrektor Renata Socha jest drugim przedstawicielem środowiska nauczycielskiego w Województwie Lubuskim uhonorowanym tym zaszczytnym tytułem na przestrzeni ostatnich 10 lat (od kiedy jest nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej).
To nie przypadek, że akurat pani Renata właśnie została nominowana i otrzymała tytuł Profesora Oświaty 2018. W swojej 30-letniej karierze zawodowej doceniana i wielokrotnie nagradzana za pracę pedagogiczna oraz na rzecz rozwój edukacji na Ziemi Lubuskiej i w Kraju. Pani Socha, to również: Ekspert MEN, Lider WDN, wzięty egzaminator, aktywny wykładowca akademicki, autor wielu ciekawych badań i publikacji naukowych, organizator i prelegent konferencji metodyczno-naukowych, a także student studiów doktoranckich z otwartym przewodem doktorskim na UZ.
Poza doskonałym, wielokierunkowym przygotowaniem do zawodu pani Renata jest przede wszystkim wspaniałym, ciepłym i otwartym człowiekiem, który doskonale wyczuwa i potrafi rozwiązywać ludzkie problemy, zupełnie bezinteresownie i z bezgranicznym poświęceniem. Jest osoba twórczą i nie lubi stagnacji. Dlatego nieustannie tworzy i realizuje doskonałe projekty, nakierowane na rozwój i dostosowanie potrzeb edukacyjnych, zarówno uczniów z niepełnosprawnościami, z którymi pracuje od 10 lat w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Żaganiu, jak i tymi ze szkół masowych. Integracja obu tych środowisk jest jednym z Jej priorytetów. Swoją pasją i wizjonerskim podejściem do edukacji potrafi zarażać innych, co pozwala na budowanie nieprzeciętnych zespołów ludzkich, odpowiedzialnych za kształtowanie charakterów i właściwe edukowanie dzieci i młodzieży w czasach morza cywilizacyjnych, kulturowych i społecznych zagrożeń. Dlatego też, ludzie Ci, członkowie Jej zespołów niejednokrotnie pokazali, że pójdą za Renatą Sochą w przysłowiowy „Ogień”…
Tytuł Honorowego Profesora Oświaty, to duży zaszczyt dla pani Renaty Sochy, ale również powód do dumy i radości całego środowiska nauczycielskiego w Żaganiu, Powiecie Żagańskim i Województwie Lubuskim.
Serdecznie Gratulujemy i życzymy Pani Profesor dalszych sukcesów zawodowych i osobistych 🙂