Aktualności Ośrodka

Turniej zimowy.

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy wykazywali się wiedzą o tematyce zimowej podczas organizowanego TURNIEJU ZIMOWEGO.