Aktualności Ośrodka

Innowacja „PomagajMY”.

W roku szkolnym 2018/2019 Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka uczestniczą w zajęciach dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Za nami kilkanaście spotkań, podczas których uczniowie zdobywali wiedzę praktyczna dotyczącą m.in. sposobu wzywania pomocy, zasad użycia AED, rozpoznawania zagrożeń w miejscu wypadku lub pożaru, numerów alarmowych, wyposażenia apteczki pierwszej pomocy, opatrywania drobnych ran. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie przygotowywania prac konkursowych, które zostaną wysłane do WOŚP. Przed nami jeszcze spotkania ze Strażą Pożarną oraz Pogotowiem Ratunkowym oraz ciąg dalszy zajęć praktycznych.

Zajęcia prowadzą p. Roman Cechowski, p. Magdalena Koch oraz p. Agnieszka Rotarska