Aktualności Ośrodka

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie SOSW w Żaganiu - spotkanie z rodzicami.

Spotkanie z rodzicami

 TEMAT: Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie SOSW im. J. Korczaka w Żaganiu
oraz osób i instytucji, do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.

 W dniu 24.05.2019r. odbyło się spotkanie z rodzicami na temat  : Procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie SOSW im. J. Korczaka w Żaganiu oraz osób i instytucji, do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej                    i wychowawczej. Na początku spotkania pani wicedyrektor Beata Miciura przywitała rodziców oraz zapoznała ich z tematyką spotkania. Następnie psycholog – Joanna Trzuskawska oraz pedagog – Magdalena Orzechowska przedstawiły uczestnikom prezentację multimedialną nt. Procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie SOSW im. J. Korczaka  w Żaganiu oraz osób i instytucji,    do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej. Omówiono wydarzenie dot. Zabójstwa ucznia w Warszawie z dnia 10.05.2019r. Następnie zaprezentowano Procedury postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu uczniów oraz pracowników SOSW im. J. Korczaka w Żaganiu. Wskazano osoby i instytucje wspomagające pomoc psychologiczno – pedagogiczną
 i wychowawczą szkoły.  Na zakończenie podjęto dyskusję  dot. omawianego tematu. Spotkanie przygotowały – Joanna Trzuskawska, Magdalena Orzechowska.