PANEL ADMINISTRACYJNY

Strona przeznaczona tylko dla nauczycieli
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

Login i Hasło należy pobrać z sekretariatu szkoły

 

Login:

 

Hasło: