Pedagog Ośrodka - mgr Urszula Łysak

 

Plan pracy Pedagoga Szkoły opublikowany zostanie

na początku roku szkolnego 2017/2018 r.