Plac zabaw

           

WSPOMINAJĄC!

 Idea powstania placu zabaw zrodziła się 4 lata temu. Program Radosna Szkoła był wspaniałą okazją dla każdej placówki oświatowej na zbudowanie pięknego placu zabaw. Jednak jego stworzenie wcale nie było takie proste. Inwestycja jaką był szkolny plac zabaw wymagała wielu przemyślanych, trafnych i niekiedy trudnych decyzji. Budowa samego placu trwała kilka tygodni. Jednak etap projektowania, uzgadniania, zbierania funduszy i uzyskania pozwolenia był etapem długotrwałym i wymagał wielu starań zarówno ze strony dyrektora jak i władz samorządowych powiatu.

 

POCZĄTKI POWSTAWANIA PLACU ZABAW!

 • 6 maja 2013r między Lubuskim Kuratorium Oświaty a Powiatem Żagańskim podpisana została umowa na wsparcie finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej na budowę szkolnego placu zabaw w ramach Programu „Radosna Szkoła”.

 • 25 października 2013r. rozpoczęła się budowa placu zabaw.

 • 26 listopada 2013r odbyła się kontrola wykonania szkolnego placu zabaw.

 • 6 grudnia 2013r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdziło protokół kontroli.

 • 6 czerwca 2014r. odbyło się uroczyste otwarcie placu dla uczniów SOSW w Żaganiu.

     

 

W dnia 06 czerwca 2014r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw dla dzieci.

Przecięcia wstęgi dokonali:

 • Wicestarosta Żagański - Pan Henryk Janowicz,

 • Członek Zarządu Powiatu Żagańskiego - Pan Zbigniew Teler,

 • Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego - Pan Paweł Lichtański

 • Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu - Pani Renata Socha.

 

PONIESIONE KOSZTY!

Ogólny koszt budowy Placu zabaw wyniósł łącznie: 134 899,55 zł. Z czego:

 • koszt dofinansowania w ramach dotacji wyniósł: 63 593,00 zł,

 • 71 306,55 zł. to kwota, którą wyasygnowało Starostwo Powiatowe w Żaganiu, jako wkład własny w realizację projektu.

 

Ten dzień na trwałe zapisze się w historii oraz w sercach wielu osób ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu, ponieważ spełniło się marzenie wielu dzieci, rodziców i nauczycieli. Mamy własny plac zabaw, który jest nie tylko piękny, ale i zarazem bezpieczny.

Podczas budowy zastosowano nowoczesną, bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu oraz przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią. Wykonawcy zadbali o każdy szczegół. W skład wyposażenia Placu zabaw wchodzą miedzy innymi:

 • zjeżdżalnia z podestami wejściowymi,

 • most ruchomy,

 • drabinki

 • huśtawka dwuosobowa,

 • huśtawka wagowa pojedyńcza,

 • stół do gier,

 • ławki.

   

Każde z umieszczonych urządzeń nie znajdują się tam przypadkowo, ponieważ spełnia określoną funkcję. Bujanie się na huśtawce ćwiczy utrzymanie równowagi, koordynację ruchów a takżę siłę mięśni nóg, tułowia  i ramion. Drabinki, sprzyjają pracy obu półkul mózgowych a wspinanie ćwiczy równowagę, koordynację ruchów i siłę rąk. Natomiast zjeżdżalnia uczy balansowania ciałem oraz w znacznym stopniu ćwiczy równowagę.

Dzięki temu wszystkiemu warunki zabawy i rozwoju małych dzieci z Ośrodka, niewątpliwie stały się lepsze. Przez zabawę nauka staje się przyjemniejsza. Cieszymy się, że są w naszej społeczności ludzie, którym nie jest obojętny los dzieci i młodzieży.