Terapia metodą THOMATIS - mgr Dorota Stelmaszczyk

NA CZYM POLEGA METODA TOMATISA I W JAKI SPOSÓB JEST PRZEPROWADZANA

Metoda Tomatisa polega na ćwiczeniu uwagi słuchowej (treningu słuchowym). Jest to umiejętność świadomego odbierania bodźców dźwiękowych i czerpania z nich informacji o otaczającym świecie. Słuchanie jest procesem aktywnym. Jest umiejętnością, która kształtuje się przez całe życie człowieka i może podlegać treningowi.

Słyszenie jest procesem biernym i zależy od stanu naszego narządu słuchu. Osoby z bardzo dobrym słuchem mogą mieć problemy ze słuchaniem. Zachodzi proces recepcji dźwięku, lecz zaburzona jest jego analiza i percepcja. I właśnie to zaburzenie można usprawniać.

U uczniów u których stwierdza się zaburzenie uwagi słuchowej istnieje możliwość jej poprawienia.

Terapia metodą Tomatisa polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną i kostną. Metoda ta ma zastosowanie w stosunku do uczniów, którzy mają zaburzoną koncentrację uwagi, zaburzoną wymowę, ubogie słownictwo, trudności z czytaniem i pisaniem, z koordynacją ruchową i nadaktywnością.

Sala, w której pracuje się z uczniami metodą Tomatisa, jest przyjaznym dla nich miejscem, wyposażonym – oprócz specjalistycznego sprzętu, którego najważniejszą częścią jest Elektroniczne Ucho – w gry planszowe, układanki, domina, zabawki manipulacyjne, materiały plastyczne, klocki. Dzieci bawiąc się, grając, działając twórczo, tak naprawdę ćwiczą swoją uwagę słuchową, słuchając specjalnie dobranej muzyki przez specjalistyczne słuchawki, w których dźwięk podawany jest drogą kostną i powietrzną.

W pracowni stymulacji audio-psycho-lingwistycznej obowiązuje regulamin wynikający z założeń Metody Tomatisa. W czasie zajęć nie można rozmawiać, wszelka inna aktywność jest dozwolona, dozwolony jest nawet brak aktywności, tzn. sen.