• Szkoła Podstawowa

  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

 • Gimnazjum

  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 • Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy

  przeznaczony dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.


   

 • Ośrodek Wychowawczy

  korzystają z niego wychowankowie mieszkający poza terenem Żagania oraz uczniowie skierowani przez Sąd Rodzinny ze względu na trudną sytuację rodzinną. Posiadamy 40 miejsc do spania w pokojach 2, 3 i 4 osobowych.

 • Klasa dla dzieci z autyzmem

  Od 2012 roku w naszej szkole otworzyliśmy nowe klasy dla dzieci z autyzmem.

Żagańskie Stowarzyszenie
Uśmiech Dziecka

Uśmiech dziecka


Nasze Stowarzyszenie powstało wiosną 2007 roku i funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu.