KALENDARIUM

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

WYDARZENIA TERMINY
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2023r. – 31 grudnia 2023r.
Ferie zimowe 12 lutego-25 lutego 2024r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca- 2 kwietnia 2024r.
Egzamin Ósmoklasisty 14-16 maja 2024r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024r.
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024r.

  

Dni ustawowo wolne (święta państwowe i religijne)

WYDARZENIA TERMINY
Święto Wszystkich Świętych 1 listopada 2023r. (środa)
Święto Niepodległości 11 listopada 2023r. (sobota)
Nowy Rok 1 stycznia 2024r. (poniedziałek)
Święto Trzech Króli 6 stycznia 2024r. (sobota)
Święto Pracy 1 maja 2024r. (środa)
Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2024r. (piątek)
Święto Bożego Ciała 30 maja 2024r. (czwartek)
Dodatkowe dni wolne od zajęć

WYDARZENIA TERMINY
Piątek przed Dniem Komisji Edukacji Narodowej 13 października 2023r. (piątek)
Poniedziałek i wtorek przed dniem ustawowo wolnym od zajęć 29, 30 kwiecień 2024r. (poniedziałek, wtorek)
Czwartek przed dniem ustawowo wolnym od zajęć 2 maja 2024r. (czwartek)
Wtorek przed dniem ustawowo wolnym od zajęć 2 maja 2023r. (czwartek)
Piątek po dniu ustawowo wolnym od zajęć 31 maja 2024r. (piątek)