Samorząd Uczniowski

Cele, organizacja i podstawowe zadania Samorządu Uczniowskiego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Janusza Korczaka w Żaganiu

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:

  • Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
  • Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły i we wszystkich salach lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia.
  • Dbanie o dobre imię szkoły.
  • Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
  • Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.
  • Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego –  Sara Eszman
Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Karolina Migocka
Sekretarz Samorządu Uczniowskiego – Robert Herczakowski
Skarbnik Samorządu Uczniowskiego – Emilia Staszewska

Opiekun Samorządu: mgr Agata Bukowska