Programy i podręczniki

Szkolny Zestaw Programów i Podręczników
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Żaganiu

Rok szkolny 2023/2024

Szkolny zestaw podręczników – szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Zobacz dokument Pobierz dokument
Szkolny zestaw podręczników – zespoły edukacyjno- terapeutyczne Zobacz dokument Pobierz dokument
Szkolny zestaw podręczników – szkoła przysposabiająca do pracy Zobacz dokument Pobierz dokument

Szkolny zestaw programów nauczania

Zobacz dokument Pobierz dokument


Rok szkolny 2022/2023

Szkolny zestaw podręczników – szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Zobacz dokument Pobierz dokument
Szkolny zestaw podręczników – zespoły edukacyjno- terapeutyczne Zobacz dokument Pobierz dokument
Szkolny zestaw podręczników – szkoła przysposabiająca do pracy Zobacz dokument Pobierz dokument
Szkolny zestaw programów nauczania Zobacz dokument Pobierz dokument


Rok szkolny 2021/2022

Szkolny zestaw podręczników – szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Pobierz dokument
Szkolny zestaw podręczników – zespoły edukacyjno- terapeutyczne Pobierz dokument
Szkolny zestaw programów nauczania Pobierz dokument


Rok szkolny 2020/2021

Szkolny zestaw podręczników Pobierz dokument
Szkolny zestaw programów nauczania Pobierz dokument


Rok szkolny 2020/2021

Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej Pobierz dokument
Szkolny zestaw programów nauczania Pobierz dokument