Historia szkoły

Historia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Żaganiu.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy swoje początki zawdzięcza klasom specjalnym utworzonym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żaganiu. W roku szkolnym 1963/64 ówczesny kierownik szkoły zobowiązał się uruchomić klasy specjalne w swojej szkole. Powołano I i II klasę, które wówczas liczyły 18 uczniów. W kolejnych latach zwiększała się liczba uczniów „Specjalnej troski” tak ich wówczas nazywano. Władze szkolne dostrzegły problem edukacji dzieci z deficytami intelektualnymi i dlatego z dniem 1 czerwca 1969 roku wydały orzeczenie organizacyjne, powołujące ośmioklasową szkołę podstawową specjalną.

Pierwszy rok swojego istnienia szkoła specjalna rozpoczęła we wrześniu 1969 roku w obiekcie przy ulicy Mickiewicza 5. W kolejnych latach placówka rozwijała swoją działalność, zwiększając liczbę uczniów i grona pedagogicznego oraz poszerzając obszar, z którego przyjmowano uczniów. Szkoła rozrosła się do tego stopnia, że problemem zaczął być brak internatu, w którym mogliby przebywać uczniowie spoza Żagania, niektórzy z nich dojeżdżali do szkoły z odległych miejsc.

Od 10 września 1975 roku Szkoła Podstawowa Specjalna w Żaganiu wzbogaciła się o internat i na mocy Orzeczenia Organizacyjnego Inspektora Szkolnego została przemianowana na Państwowy Zakład Wychowawczy, w skład którego wchodziły: Szkoła Podstawowa Specjalna i internat mieszczący się również przy ulicy Mickiewicza, ale nr 1 W roku 1984 Państwowy Zakład Wychowawczy decyzją ówczesnego kuratora oświaty w Zielonej Górze zmienił swoją nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, pod którą funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W następnych latach istnienia Ośrodka powstały tzw. „Klasy Życia” dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Głównym zadaniem tych klas było przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie poprzez stymulowanie ich rozwoju psychicznego i fizycznego, naukę czynności samoobsługowych. A w roku szkolnym 1992/1993 została powołana Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Powoli powiększał się skład kadry pedagogicznej. Przybywali nowi, młodzi pedagodzy, wnoszący świeży zapał i pomysły do pracy, a ich działania kierowane były zawsze na dobro dzieci kształcących się w ośrodku. Czas dalej upływał, a życie pisało dalszą historię naszej szkoły. Naukę kończyły kolejne roczniki uczniów. Coraz więcej rodziców z zaufaniem powierzało naszej opiece dydaktycznej i wychowawczej swoje dzieci. Zmieniało się oblicze szkoły na jeszcze bardziej przyjazne dzieciom, a nauczyciele wykorzystywali naturalne w okresach rozwojowych potrzeby dziecka – spontaniczną ciekawość poznawczą, upodobania i zainteresowania.

Rok szkolny 1999/2000 to istna rewolucja w polskim systemie edukacji, która również nie ominęła szkolnictwa specjalnego. Zgodnie z przeprowadzoną wówczas reformą systemu edukacji powołano gimnazja. Utworzenie gimnazjum, a tym samym zwiększająca się liczba uczniów spowodowało, że stało się ciasno w naszych budynkach przy ul. Mickiewicza. W 2004 roku organ prowadzący Ośrodek – Powiat Żagański podjął decyzję o przeniesieniu naszej placówki do budynku przy ul. X- lecia 19-21 (obecnie to ulica Skarbowa).

W latach 2005 – 2007 dzięki dużej liczbie projektów unijnych, nasza placówka wzbogaciła się o pomoce dydaktyczne i rewalidacyjne niezbędne do pracy z naszymi uczniami. Były to m. in. pracownia informatyczna, urządzenia do terapii metodą Tomatisa i terapii EEG Bioofedback, wanna z hydromasażem, sprzęt do rehabilitacji ruchowej, sala doświadczania świata, sprzęt do integracji sensorycznej i do innych sal terapeutycznych i dydaktycznych. Pamiętamy listopadowy dzień 2006r., kiedy to na naszym podwórku szkolnym stanął długo wyczekiwany samochód dostosowany do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami. Służył nam bardzo długo, bo aż do grudnia 2018 roku. Wtedy to dzięki wsparciu Powiatu Żagańskiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zastąpił go inny samochód – biały volkswagen bus. Mniej więcej w tym samym czasie nasza placówka przeszła szereg prac modernizacyjnych, które likwidowały bariery architektoniczne, zainstalowano windę, placówka stawała się przyjazna uczniom również z niepełnosprawnościami ruchowymi. Wspólnymi siłami urządziliśmy szkołę, a tak naprawdę urządzamy ją cały czas dokonując dalszych modernizacji w miarę posiadanych środków. Daleko nam jednak do zachwytu nad warunkami jakie posiadamy. Wychodząc naprzeciw wciąż rosnącym potrzebom dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami 01 września 2012 r. została otwarta w szkole podstawowej pierwsza klasa dla uczniów z zaburzeniami z autyzmem. Dzisiaj pracujemy z uczniami z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym .

W maju 2015 r. przeżyliśmy niezapomnianą uroczystość. Nasz Ośrodek Uchwałą Rady Powiatu Żagańskiego otrzymał imię, jednego z największych przyjaciół dzieci – Janusza Korczaka. Podczas tej samej uroczystości wręczono Sztandar naszej placówce i odśpiewano po raz pierwszy pieśń Ośrodka, która została napisana specjalnie na tę uroczystość. Od tego dnia pieśń stała się hymnem naszej placówki i towarzyszy nam we wszystkich uroczystościach. 1 września 2015 r. Starosta Żagański Pan Henryk Janowicz odsłonił tablicę upamiętniającą nadanie imienia naszemu Ośrodkowi. Od tego dnia nazwa Ośrodka brzmi: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Janusza Korczaka w Żaganiu. Były to bardzo wzruszające momenty w historii naszego ośrodka. Celem edukacji w takiej placówce jak nasza jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży w miarę ich możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, by byli jak najbardziej zaradni i samodzielni, umieli sterować własnym zachowaniem oraz mogli uczestniczyć w życiu społecznym. W życiu naszego ośrodka ważna jest każda chwila, każdy moment: i te podniosłe uroczystości i te codzienne, ważne są prośby i marzenia naszych dzieci – te większe i te malutkie – staramy się je spełniać. Bo wiemy, że dzięki ich realizacji dzieci są radosne i uśmiechnięte.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Janusza Korczaka w Żaganiu w ciągu dziesięcioleci swego istnienia nosił różne nazwy, zmieniał swoje siedziby. Ale tworzył tylko jedną historię, historię pisaną przez nas wszystkich: przez uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców a także jej przyjaciół. Nasz Ośrodek jest placówką wyjątkową. Tak, jak wyjątkowi są jej uczniowie, którzy zostawiają tu swoje radości, smutki, nadzieje i marzenia, zostawiają swój uśmiech i gniew, radość z sukcesu i smutek po porażce, zostawiają cząstkę siebie. Życiowa podróż naszych uczniów i wychowanków może nie jest najłatwiejsza, ale staramy się by była piękna i przede wszystkim ich własna.