Struktura szkoły

Struktura Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żaganiu

Szkoła - obrazek

W skład Ośrodka wchodzi:

Szkoła Podstawowa – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz klasy dla dzieci z autyzmem.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dla dzieci z autyzmem. Kształci w zawodzie: pomocnik w gospodarstwie domowym oraz krawiec-szwacz.

Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy przeznaczony dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Ośrodek – korzystają z niego wychowankowie mieszkający poza terenem Żagania oraz uczniowie skierowani przez Sąd Rodzinny ze względu na trudną sytuację rodzinną. Posiadamy 40 miejsc do spania w pokojach 2,3 i 4 osobowych.

Celem naszych oddziaływań jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój. Dlatego chcemy stworzyć dzieciom środowisko, które sprzyja rozwijaniu tkwiących w nich możliwości.