Akademia rodzica – grupa wsparcia dla rodziców

Grupa wsparcia to grupa samopomocowa, którą tworzą osoby przeżywające podobne trudności. Grupa taka prowadzona jest przez samych jej uczestników, którzy w obecności psychologa dzielą się swoimi doświadczeniami, emocjami i przeżyciami. Wzajemna wymiana jest dla każdego członka grupy źródłem wsparcia emocjonalnego, daje siłę, potrzebną do przezwyciężania trudności. Uczestnictwo w grupie samopomocowej zmniejsza poczucie osamotnienia, dostarcza użytecznych informacji na temat trudności i uczy sposobów ich przezwyciężania, daje możliwość lepszego poznania samego siebie. Poprawia również samopoczucie, a co za tym idzie także funkcjonowanie w życiu codziennym.

Głównym celem spotkań jest dzielenie się doświadczeniami z bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnością. Na spotkaniach grupy rodzice mogą porozmawiać z innymi, przekonać się czy problemy z ich dzieckiem są podobne do tych, które mają inni rodzice, podzielić się i poprosić o wyrażenie zdania innych rodziców. Grupa ma charakter otwarty, a jej uczestnictwo jest dobrowolne. Spotkania grupy wsparcia dla nauczycieli i rodziców odbywają się w zależności od potrzeby omówienia bieżącego tematu zgłaszanego przez rodziców. Spotkania grupy wsparcia prowadzone są przez psychologa SOSW im. Janusza Korczaka w Żaganiu – dr Renatę Sochę.

Cele grupy wsparcia to m.in.: wymiana informacji na temat sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach, minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach, poprawa samopoczucia, podnoszenie pewnych aspektów poczucia własnej wartości, kształtowanie otwartości w stosunkach interpersonalnych, psychoedukacja rodziców, odreagowanie silnego napięcia i stresu, angażowanie rodziców w życie SOSW w Żaganiu,  wspieranie roli wychowawczej rodziny, wspieranie rodziców w realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów przeżywających trudności w zachowaniu i nauce.

Akademia Rodzica – grupa wsparcia dla rodziców