Uśmiech Dziecka

Logo stowarzyszenia Uśmiech dziecka

 

Żagańskie Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka powstało wiosną 2007r z inicjatywy nauczycieli pracujących przy  Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. J. Korczaka w Żaganiu. Nauczyciele, którym nigdy nie był obojętny los dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami podjęli się niełatwej misji działania na rzecz pomocy podopiecznym w zakresie rehabilitacji i rewalidacji, wdrażania ich do aktywnego życia społecznego, a także tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka i wyrównywania szans w społeczeństwie. Również rodziny podopiecznych Uśmiechu Dziecka zostały objęte pomocą w zakresie poprawy warunków socjalno – bytowych.

Z każdym rokiem działalności Stowarzyszenia liczba podopiecznych powiększa się. Każdy z nich boryka się z innymi rodzajami niepełnosprawności każdy z nich ma inne potrzeby, a są one niezliczone. Członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia nieprzerwanie  rozwijają wszechstronną pomoc podopiecznym w ich rozwoju, samorealizacji i adaptacji życiowej. Uśmiech Dziecka wspiera inicjatywy zmierzające do zminimalizowania niepełnosprawności dzieci i młodzieży, upowszechnia idee integracji rozwojowej, zawodowej, kulturalnej i sportowej. Przełamuje stereotypy obyczajowe dotyczące roli osób z niepełnosprawnościami w środowisku społecznym oraz działa na rzecz zwiększenia ich aktywności społecznej i zawodowej.

Przy współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. J. Korczaka w Żaganiu, Stowarzyszenie organizuje i prowadzi rehabilitację, rewalidację, profilaktykę oraz działalność kulturalną i sportową. Wspólnie przeciwdziałają patologiom społecznym i prowadzą działalność związaną z rozwojem świadomości społecznej.

Stowarzyszenie prowadzi działalność dobroczynną, szkoleniową, oświatową i wydawniczą. Zajmuje się organizacją wypoczynku oraz imprez o charakterze sportowo – rekreacyjno – integracyjnym.  Prowadzi własną działalność charytatywną poprzez organizację kwest i zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą oraz  pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.

Każdy rodzaj pomocy jest dla nas bezcenny.  Jeżeli możesz zaoferować nam swój produkt, usługę lub czas, skontaktuj się z nami poprzez formularz dostępny na stronie www.usmiechdziecka.zagan.pl lub napisz na adres: usmiechdziecka8@wp.pl .

Możesz również wesprzeć finansowo podopiecznych Żagańskiego Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka przekazując swój 1% podatku wpisując nr KRS 0000285814,  dokonując wpłaty na portalu www.siepomaga.pl/usmiechdziecka lub tradycyjnym przelewem bankowym na nr konta: 61 1090 2558 0000 0001 0801 5136

Możesz obserwować naszą działalność na facebooku  www.fb/zaganusmiechdziecka,  www.fb/sosw.zagan lub na stronach www.usmiechdziecka.zagan.pl i www.sosw.zagan.pl

 

Prezes Żagańskiego Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka

Katarzyna J. Nowotyńska