Samorząd Grup Wychowawczych

Cele, organizacja i podstawowe zadania Samorządu Grup Wychowawczych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im.
Janusza Korczaka w Żaganiu

 

Cele i zadania Samorządu Grup Wychowawczych:

  • Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
  • Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły i we wszystkich salach lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia.
  • Dbanie o dobre imię szkoły.
  • Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
  • Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.
  • Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.

   • Przewodniczący Samorządu Grup Wychowawczych – Justyna Madeja
   • Zastępca Przewodniczącego Samorządu Grup Wychowawczych – Oskar Urynowicz

   • Opiekun Samorządu: mgr Roman Cechowski