Dyrekcja Ośrodka

Dyrektor Ośrodka
mgr Socha Renata

 

 

Pełniąca obowiązki dyrektora
mgr Katarzyna Nowotyńska