Dyrekcja Ośrodka

Dyrektor Ośrodka
mgr Katarzyna Nowotyńska

Wicedyrektor
mgr Roman Cechowski