XII Mityng Trójboju Siłowego Olimpiad Specjalnych

XII Mityng Trójboju Siłowego Olimpiad Specjalnych