Personel ośrodka


Administracja szkoły

lp.

tytuł

Imię i Nazwisko

Funkcja

Stanowisko

1

mgr

Helena Sobieraj

Administracja

Główny księgowy

2

-

Agnieszka Kozłowska

Administracja

Specjalista d/s zaopatrzenia