Personel ośrodka


Nauczyciele
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym

lp.

tytuł

Imię i Nazwisko

Funkcja

Stopień awansu zawodowego

1

mgr

Renata Socha

Dyrektor

Nauczyciel dyplomowany

2

mgr

Beata Miciura

Wicedyrektor

Nauczyciel dyplomowany

3

mgr

Monika Aniszkiewicz-Hawryluk

-

Nauczyciel dyplomowany

4

mgr

Alicja Błażałek

-

Nauczyciel dyplomowany

5

mgr

Magdalena Brożyna

Nauczanie zintegrowane

Nauczyciel mianowany

6

mgr

Agata Bukowska

Nauczyciel religii

Nauczyciel mianowany

7

mgr

Małgorzata Drozdek

-

Nauczyciel dyplomowany

8

mgr

Katarzyna Drozdek

-

Nauczyciel dyplomowany

9

mgr

Danuta Jewłoszewicz

-

Nauczyciel dyplomowany

10

mgr

Justyna Kamieniecka

Informatyk

Nauczyciel kontraktowy

11

mgr

Urszula Łysak

Terapeuta

Nauczyciel dyplomowany

12

mgr

Ewa Maślanka

Plastyka

Nauczyciel dyplomowany

13

mgr

Danuta Mizińska

Język polski

Nauczyciel dyplomowany

14

mgr

Andrzej Mroczkowski

ZPT

Nauczyciel kontraktowy

15

lic.

Monika Nowotna

Wychowanie fizyczne

Nauczyciel kontratowy

16

mgr

Katarzyna Nowotyńska

Fizyka

Nauczyciel mianowany

17

mgr

Wojciech Olejarz

Wychowanie fizyczne

Nauczyciel dyplomowany

18

mgr

Agnieszka Rotarska

Klasa Autystyczna

Nauczyciel mianowany

19

mgr

Agata Sołdańska

ZRW

Nauczyciel dyplomowany

20

mgr

Dorota Stelmaszczyk

Logopeda

Nauczyciel mianowany

21

mgr

Anna Szczepaniak

Muzyka

Nauczyciel dyplomowany

22

mgr

Dorota Szpakowska

Terapeuta

Nauczyciel dyplomowany

23

mgr

Wioletta Szypowska

-

Nauczyciel dyplomowany

24

mgr

Katarzyna Tabaka

Wychowanie fizyczne

Nauczyciel dyplomowany

25

mgr

Grzegorz Tatara

ZRW

Nauczyciel kontraktowy

26

mgr

Wiesław Urban

Język niemiecki

Nauczyciel dyplomowany

27

mgr

Kazimiera Ziobrowska

Nauczanie zintegrowane

Nauczyciel dyplomowany

28

mgr

Iwona Ziółkowska

Logopeda

Nauczyciel dyplomowany