Kalendarium ośrodka

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Wydarzenia

Terminy

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018r. godz. 900

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 201 Ir. - 31 grudnia 201 7r.

Ferie zimowe

14- 27 stycznia 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 -23 kwietnia 2019r.

Egzamin gimnazjalny

10-11-12 kwietnia 2019r.

Egzamin Ósmoklasisty

15 - 16 - 17 kwietnia 2019r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2019r.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.

 

Dni ustawowo wolne (święta państwowe i religijne)

Święto Wszystkich Świętych

1 listopada 2018r. (czwartek)

Nowy Rok

1 stycznia 2019r. (wtorek)

Święto Pracy

1 maja 2019r. (środa)

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 2019r. (piątek)

Święto Bożego Ciała

20 czerwca 2019r. (czwartek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć

Piątek po dniu ustawowo wolnym od zajęć

2 listopada 2018r.

Poniedziałek, wtorek przed dniem ustawowo wolnym od zajęć

29,30 kwietnia 2019r.

Czwartek po dniu ustawowo wolnym od zajęć

2 maja 2019r.