Aktualności Ośrodka

Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020

W dniu 02.09.2019r. o godz. 11:00, Pani Dyrektor Renata Socha uroczyście rozpoczęła kolejny rok szkolny w naszym Ośrodku.

Wśród zaproszonych gości był Starosta Powiatu Żagańskiego, Pan Henryk Janowicz, Naczelnik Oświaty, Pan Michał Cisek oraz ks. Rafał Goluch.
Niezwykle ucieszyło nas przemówienie Pana Starosty, który życzył naszym Uczniom sukcesów szkolnych i pozaszkolnych oraz samych radości i uśmiechów. Nauczycielom i Dyrekcji, Pan Starosta życzył natomiast wytrwałości i cierpliwości oraz zadeklarował, że będzie wspierał nas w naszych działaniach.

Nowy rok szkolny rozpoczął się od zmian...

Ze stanowiska Wicedyrektora Ośrodka, po 6 latach wytężonej pracy zrezygnowała Pani Beata Miciura, której w imieniu swoim i całej Społeczności Ośrodka podziękowała Pani Dyrektor Renata Socha. Stanowisko Wicedyrektora objęła nasza koleżanka z Grona Pedagogicznego, Pani Alicja Błażałek, której z całego serca życzymy wytrwałości :)

Wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom życzymy roku pełnego sukcesów!

 

Link do pełnej fotorelacji: FOTORELACJA