Aktualności Ośrodka

Grupa Wsparcia dla Rodziców.

W dniu 13.12.2019r. obyło się spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców na temat ,,Zachowań agresywnych dzieci i młodzieży”. Joanna Trzuskawska – psycholog oraz Magdalena Orzechowska - pedagog przedstawiły prezentację pt. ,,Zachowania agresywne wśród dzieci i młodzieży”. Rodzice oraz opiekunowie prawni zostali zapoznani z definicją agresji, przemocy, formami agresji i przemocy w szkole oraz destrukcyjnymi skutkami przemocy. Następnie dowiedzieli się jaką rolę pełni rodzina w procesie wychowania dzieci i młodzieży, jaki wpływ mają postawy rodzicielski na kształtowanie osobowości dziecka, jakie trudności wychowawcze wpływają na kształtowania się zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży. Na zakończenie odbyła się pogadanka na temat prawidłowych sposobów zapobiegania zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży.