Aktualności Ośrodka

Wiosenna przerwa świąteczna.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że od 9 do 14 kwietnia br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Żaganiu, zgodnie z organizacją roku szkolnego trwać będzie wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. nauczyciele/terapeuci/wychowawcy nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.
 
Informacja na ten temat została opublikowana na stronie
 
Podstawy prawne:
1.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3.
2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
3.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
 
Z poważaniem
Renata Socha
Dyrektor SOSW w Żaganiu