Aktualności Ośrodka

Nauczanie on-line w SOSW.

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Zawieszenie zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Żaganiu, w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego i terapeutycznego również w naszych szkołach: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Od 4 maja 2020r. rozszerzamy organizację kształcenia na odległość o uczestniczenie w bezpłatnej i bezpiecznej aplikacji „Teams” (z pakietu Microsoft Office 365) Nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez platformę edukacyjną prowadzoną przez nauczycieli Ośrodka. Każdy uczeń otrzyma, za pośrednictwem wychowawcy, dane dostępowe w postaci loginu i hasła do „wirtualnej klasy” oraz prostą instrukcję instalacji aplikacji wraz ze skróconą instrukcją obsługi. Za pomocą programu „Teams”, zainstalowanego na komputerze lub telefonie, uczeń będzie otrzymywał materiały dydaktyczne, informacje oraz będzie brał udział w lekcjach prowadzonych on-line przez nauczycieli ośrodka. Poza pracą on-line w aplikacji „Teams” nauczyciele nadal będą przekazywać materiały w dotychczasowej formie (np. materiały do pracy zamieszczone „w chmurze”), a do czasu wdrożenia się w pracę w Teamsie, również prowadzić zajęcia online, w sposób jak dotychczas (messenger, Whats App itp.). Liczymy nadal na Państwa pomoc w realizacji nauki „na odległość” naszych uczniów, a Państwa dzieci.

Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line będzie potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach. Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane będą taką samą drogą elektroniczną i będą podlegały ocenianiu.

Przypominam również, że od początku ograniczenia funkcjonowania Ośrodka trwają dyżury specjalistów. Psycholog szkolny – Pani Joanna T., koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej – Pani Agnieszka R. oraz przewodnicząca Szkolnego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Terapeutycznej – Pani Iwona S. pozostają do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 8.00 – 13.00 w dniach od poniedziałku do piątku.

Kontakt z psychologiem – Panią Joanną (nr telefonu, adres e-mail oraz messenger) znajdują się w wiadomości do rodziców w dzienniku elektronicznym.

Kontakt z koordynatorem PPP – Panią Agnieszką (nr telefonu, adres e-mail oraz skype) znajdują się w wiadomości do rodziców w dzienniku elektronicznym.

Kontakt z przewodniczącą SZCPPPiT – Panią Iwoną (nr telefonu, adres e-mail oraz skype ) znajdują się w wiadomości do rodziców w dzienniku elektronicznym.

W Ośrodku zorganizowano również zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie nauczania „na odległość” zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji.

Kontakt z informatykiem – Pan Daniel
(nr telefonu, adres e-mail ) znajdują się w wiadomości do rodziców w dzienniku elektronicznym.

Budynek Ośrodka jest zamknięty dla osób postronnych (w tym - Internat).

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@sosw.zagan.pl. oraz tel/fax 68 4787777 i GSM: 882 982 997

Kontakt z Dyrektorem Ośrodka:
Renata Socha: (nr telefonu, adres e-mail oraz skype) znajdują się w wiadomości do rodziców w dzienniku elektronicznym.

Zwracam się do Państwa z prośbą o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Proszę również o wsparcie swoich dzieci.Służymy Państwu pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przeze mnie lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem
Renata Socha
Dyrektor SOSW w Żaganiu