Aktualności Ośrodka

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - innowacja.

Ruch Rozwijający to metoda wspierająca i stymulująca rozwój psychofizyczny dziecka. Uczniowie, które mają częsty kontakt z Metodą Ruchu Rozwijającego stają się bardziej twórcze, spontaniczne w działaniu i dostrzegają istnienie innych ludzi wokół siebie.

 Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to zestaw aktywności ruchowych zaczerpniętych z naturalnych potrzeb rozwojowych dziecka. Wykorzystując ruch, dotyk, wzajemne relacje fizyczne, społeczne i emocjonalne pomagamy dziecku  kształtować świadomość własnego ciała, wyrabiać świadomość przestrzeni i działania w niej, polepszać lub umożliwiać kontakty interpersonalne.                                                        

Metoda ta niosąca radość oraz swobodę jest doskonałą zabawą dla dzieci, jak również prowadzących oraz  współuczestniczących dorosłych.

Zajęcia w klasach IIb i IIIc oraz IIIe sp zet prowadzą p. Magda Koch oraz p. Kazimiera Ziobrowska.

 

FOTORELACJA