Aktualności Ośrodka

Wsparcie psychologiczne

Sytuacja epidemiologiczna oraz wprowadzone w związku z nią środki prewencyjne , jak również zmiana trybu nauczania w SOSW w Żaganiu na tryb zdalny może być dodatkowym obciążeniem dla  zdrowia psychicznego.

Poniżej przedstawiam plan dyżurów psychologa szkolnego:

Poniedziałek: 8.00 -15.00
Wtorek: 8.00 - 13.00
Środa: 8.00 - 13.00
Czwartek: 8.00 - 12.00
Piątek: 9.00 - 12.00

Proszę kontaktować się w wyznaczonych dniach i godzinach.

Psycholog: Pani Magdalena
tel. 68 4782271
tel. (numer podano w wiadomości ,w dzienniku elektronicznym)

e-mail: (adres podano w wiadomości, w dzienniku elektronicznym)
Oczywiście, w wyznaczonych wyżej godzinach pani psycholog będzie również dostępna w aplikacji Temas.

Życzę spokoju, wytrwałości i zdrowia.
Pozdrawiam
Renata Socha
Dyrektor SOSW w Żaganiu