Accessibility
Contrast
Increase Font
Decrease Font

Organizacje w ośrodku

Cele, organizacja i podstawowe zadania Samorządu Grup Wychowawczych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

im. Janusza Korczaka w Żaganiu
 

Cele i zadania Samorządu Grup Wychowawczych:

 

  • Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.

  • Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły i we wszystkich salach lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia.

  • Dbanie o dobre imię szkoły.

  • Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.

  • Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.

  • Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.

     

Przewodniczący Samorządu Grup Wychowawczych – Patryk Najdek

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Grup Wychowawczych – Sara Kaczmarek