STRUKTURA SZKOŁY


Struktura Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żaganiu
 

 

W skład Ośrodka wchodzi:

Szkoła Podstawowa - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz klasy dla dzieci z autyzmem.

Gimnazjum - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz klasy dla dzieci z autyzmem.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kształci w zawodzie: pomocnik w gospodarstwie domowym oraz krawiec-szwacz.

Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy przeznaczony dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Ośrodek - korzystają z niego wychowankowie mieszkający poza terenem Żagania oraz uczniowie skierowani przez Sąd Rodzinny ze względu na trudną sytuację rodzinną. Posiadamy 40 miejsc do spania w pokojach 2,3 i 4 osobowych.

 

Celem naszych oddziaływań jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój. Dlatego chcemy stworzyć dzieciom środowisko, które sprzyja rozwijaniu tkwiących w nich możliwości.