INNOWACJE

Innowacje realizowane w roku szkolnym 2021/2022

Lp.Temat Opis innowacji
1Tracimy zdrowo centymetry.Innowacja pedagogiczno-fizjoterapeutyczna autorstwa: mgr E. Światłowska, mgr Agnieszki Misik i mgr Tomasza Pawłowicza. Innowacją zostaną objęci uczniowie z wyraźną nadwagą. Zajęcia realizowane będą w ramach bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.
2Sensozabawy, czyli bawimy się i poznajemy świat wszystkimi zmysłami.Innowacja pedagogiczna autorstwa mgr Kazimiery Ziobrowskiej. Innowacja dedykowana uczniom zespołu edukacyjno-terapeutycznego I-IIa, realizowana w ramach przedmiotu zajęcia rozwijające kreatywność.
3Trening umiejętności społecznych przepis na zrozumienie siebie i innych.Innowacja pedagogiczna autorstwa mgr Moniki Aniszkiewicz-Hawryluk. Innowacja adresowana do uczniów mających problemy w kontaktach społecznych, realizowana w ramach bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.
4Czytać każdy może.Innowacja organizacyjno-metodyczna autorstwa: mgr Agnieszki Rotarskiej i mgr Magdaleny Malickiej. Innowacja skierowana do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopniu lekkim uczących się na pierwszym etapie edukacyjnym Szkoły Podstawowej, realizowana w ramach zajęć lekcyjnych oraz zajęć rewalidacji indywidualnej.
5Między nami kobietkami.Innowacja metodyczna, autorstwa: mgr Ewy Maślanki. Innowacja dedykowana uczennicom klas Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy przebywających w Ośrodku, realizowana w ramach bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.
6Komputer i ja.Innowacje dedykowana uczniom zespołu edukacyjno- terapeutycznego IV-V, realizowana w ramach godziny do dyspozycji dyrektora.
7Rozładuj emocje.Innowacja pedagogiczna autorstwa: mgr Agnieszki Rotarskiej , mgr Magdaleny Koch oraz mgr Magdaleny Orzechowskiej. Innowacja dedykowana uczniom z problemami w zachowaniu, realizowana w ramach bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.
8Oswajanie lęku przy pomocy biblioterapii.Innowacja pedagogiczna pt,, Oswajanie lęku przy pomocy biblioterapii” jest adresowana do uczniów klas początkowych z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczych im. J. Korczaka w Żaganiu. Ma ona na celu pomóc dzieciom w rozwiązywaniu ich problemów emocjonalno – społecznych. Innowacja będzie wdrażana podczas zajęć rozwijających zainteresowania uczniów na zajęciach czytelniczych. Zajęcia będą odbywały się 2 razy w miesiącu. Celem innowacji jest rozwijanie umiejętności rozpoznawania uczuć oraz wyrażania ich w sposób akceptowalny. W trakcie zajęć dzieci zapoznają się z wachlarzem uczuć, rozróżnianiem ich i nazywaniem. Poznają i ćwiczą sposoby wyrażania, przede wszystkim emocji trudnych, związanych z adaptacją w nowym środowisku, z niezrozumieniem, lękiem, odrzuceniem, stresem, agresją ze strony innych oraz z własną. Mają także możliwość wyrażania uczuć pozytywnych – czerpania radości z zabawy, z przynależności do grupy, z posiadania przyjaciół, osiągania sukcesów itp.
Nawiązywać będzie do sytuacji społecznych, w których występują elementy współpracy, rywalizacji, stresu, napięcia, konfliktu, nieporozumienia. Formy i metody będą dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci. Scenariusze zajęć opracowywane będą w oparciu o literaturę z kategorii bajek terapeutycznych. Punktem wyjściowym będzie zapoznanie z bajką, a następnie opracowywanie przez dzieci zagadnienia emocji w formie słownej, plastycznej, ruchowej, dramowej.

Realizacja innowacji: B. Stawarz, J. Trzuskawska, M. Orzechowska
9Baw się z nami robotami.Koncepcja zajęć zakłada zapoznanie uczniów z nowymi technologiami (robotyka, programowanie, elektronika i mikrokontrolery) w powiązaniu z nauką programowania z użyciem przyjaznego tzw. programowania blokowego z użyciem aplikacji mBlock.
Zajęcia mają pomóc w zdobyciu umiejętności algorytmicznego myślenia i pracy oraz zachęcić i zmotywować uczniów do poszerzania własnych zainteresowań. Dodatkowo zajęcia mają urozmaicić ofertę spędzania wolnego czasu w internacie szkolnym.

Realizacja innowacji: Roman Cechowski
11 Polskie smaki.Uczestnikami zajęć mają być uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy, niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczący się w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Żaganiu oraz beneficjenci projektu Rehabilitacja 25+, będący absolwentami naszej placówki.
Cel główny innowacji: ukazanie bogactwa kuchni polskiej, jej smaków i różnorodności w różnych regionach kraju; zdobycie nowych umiejętności kulinarnych, nabranie pewności siebie w samodzielnym przygotowywaniu potraw; rozwijanie własnych zainteresowań, kreatywności w kuchni, umiejętności kulinarnych i przedsiębiorczości oraz dzielenia się tymi umiejętnościami z innymi.

Uczestnicy innowacji w trakcie cotygodniowych spotkań będą poznawali tradycyjną kuchnię i potrawy różnych regionów Polski i przygotowywali wybrane potrawy tych regionów. Samodzielnie stworzą listę potrzebnych produktów, dokonają zakupów i z pomocą nauczycieli przygotują potrawy. Zwracana będzie uwaga na wypracowanie nawyku robienia świadomych zakupów, rozwijanie twórczych zainteresowań i kreatywności w kuchni, wdrażanie do higieny przygotowywania posiłków, kultura spożywania posiłków – savoir vivre przy stole.

Raz w miesiącu uczniowie i beneficjenci otworzą ,,Kawiarenkę Polskie Smaki”, gdzie za niewielką kwotę będą sprzedawali wybrane potrawy kuchni danego regionu. W kawiarence umieszczona będzie tablica informacyjna promująca kuchnię danego regionu, tak, aby społeczność szkolna mogła również poznać charakterystyczne potrawy naszego kraju. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży potraw będą przeznaczane na zakupy na następne otwarcie kawiarenki. Zakończenie innowacji to wspólny wyjazd w czerwcu do skansenu w Ochli na warsztaty kulinarne – domowe masło.

Autorki innowacji: Monika Aniszkiewicz- Hawryluk, Barbara Gogol, Danuta Jewłoszewicz, Ewa Maślanka i Agnieszka Misik
12W krainie wartości.Innowacja pedagogiczna autorstwa mgr Kazimiery Ziobrowskiej. Innowacja dedykowana najmłodszym uczniom Szkoły Podstawowej, realizowana w ramach zajęć z zakresy pomocy psychologiczno- pedagogicznej ” Akademia malucha”.
13Z mapą i lupą w terenie.Innowacja autorstwa mgr Magdaleny Koch. Innowacja przedmiotowa skierowana do uczniów klas V- VIII Szkoły Podstawowej, realizowana w ramach lekcji geografii.
14Wspomagające metody pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem- W. Sherborn.Innowacja metodyczna autorstwa mgr Kazimiery Ziobrowskiej i mgr Magdaleny Koch. Innowacją zostaną objęci uczniowie najmłodszych klas Szkoły Podstawowej , będzie ona realizowana w ramach zajęć rozwijających kreatywność.
15
Realizacja innowacji: Piotr Twardosz
16Rok wartości.Innowacja pedagogiczna autorstwa mgr Piotra Twardzosza. Innowacja dedykowana wychowankom Ośrodka, realizowana w ramach zajęć wychowawczych.
17Bo ja mam radość w sercu mym.Innowacja autorstwa mgr Agaty Bukowskiej. Innowacja skierowana do wszystkich uczniów, realizowana w ramach lekcji religii.
18Z emocjami na cztery łapy.Założenia innowacji:
wyposażenie uczniów w umiejętności rozpoznawania emocji u siebie i innych osób, identyfikację sygnałów płynących z ciała w stanie stresu, szybkie metody opanowania złości, umiejętności wyciszenia, relaksacji, stymulacja zmysłów z pomocą psa, która zapewnia dostosowanie działań do indywidualnych potrzeb dziecka. Program zajęć zakłada pomoc w nawiązywaniu kontaktu z dzieckiem. Dzieci czują się bezpieczne i akceptowane, wzbogacenie wiedzy o potrzebach psa, niwelowanie lęku przed zwierzęciem, profilaktyka pogryzień,rozpoznawanie emocji własnych i zwierząt.
Innowacja ściśle koreluje z zadaniami zawartymi w Programie Profilaktyczno – Wychowawczym dotyczącymi rozwoju sfery psychicznej uczniów.

Realizatorzy innowacji: S. Staśkiewicz, M. Orzechowska, J. Trzuskawska