Programy i podręczniki

Szkolny Zestaw Programów i Podręczników
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Janusza Korczaka w Żaganiu

Rok szkolny 2021/2022

Szkolny zestaw podręczników – szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkimPobierz dokument
Szkolny zestaw podręczników – zespoły edukacyjno- terapeutycznePobierz dokument
Szkolny zestaw programów nauczaniaPobierz dokument

Rok szkolny 2020/2021

Szkolny zestaw podręcznikówPobierz dokument
Szkolny zestaw programów nauczaniaPobierz dokument

Rok szkolny 2020/2021

Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły PodstawowejPobierz dokument
Szkolny zestaw programów nauczaniaPobierz dokument