3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością.

2 grudnia, w naszej szkole odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku i obchodzimy go każdego 3 grudnia.

Uczniowie podczas apelu mieli okazję poznać aspekt historyczny tego święta, zapoznać się z Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych, która przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku.

W myśl jej zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego, udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Uczniowie uświadomili sobie , że:

  •  KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO: ŻYĆ, UCZYĆ SIĘ, BAWIĆ SIĘ,
  • KOCHAĆ, REALIZOWAĆ SWOJE MARZENIA I CELE ŻYCIOWE.
  • KAŻDY JEST INNY, ALE WSZYSCY MAJĄ RÓWNE PRAWA.

Obejrzeli także prezentację multimedialną podczas której mogli zapoznać się z wypowiedziami swoich koleżanek i kolegów , których zadaniem było dokończenie zdania ,, Mam prawo do…”

Prezentacja ta została przygotowana przez panie Agnieszkę Misik i Sandrę Staśkiewicz.

Następnie wszyscy zebrani mogli wysłuchać prezentacji muzycznej przygotowanej przez panią Annę Szczepaniak w ramach zajęć z muzykoterapii do piosenki zat. ,, Góry do góry ” zespołu MałeTGD.

Ostatnim punktem apelu było rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego zat. ,, Moim największym marzeniem jest…”. Uczniom zostały wręczone nagrody i wyróżnienia przez organizatorki konkursu, panią A.Kurek, A. Szczepaniak, W. Szypowska i A. Bukowską. Całość uroczystości poprowadziła pani A. Misik

Dodatkowo w tym dniu uczniowie mogli obejrzeć wystawę nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych przygotowaną przez panie A. Kurek i A.Misik oraz zapoznać się z tematyczną gazetką informacyjną przygotowaną przez panie A. Kurek i W. Szypowską.

Koordynatorem dzisiejszej uroczystości była pani W.Szypowka, a dokumentację fotograficzną sporządził pan Roman Cechowski.