Dni otwarte w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. J. Korczaka w Żaganiu

📣Zapraszamy do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Żaganiu, w skład którego wchodzą:
👉 szkoła podstawowa dla uczniów ze spektrum autyzmu, w której realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego – cykl kształcenia 8 lat;
👉szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w której realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego – cykl kształcenia 8 lat;
👉 szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną – cykl kształcenia 8 lat;
👉 szkoła przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną – cykl kształcenia 3 lata ( do 24 roku życia);
👉 zespół rewalidacyjno – wychowawczy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;
👉 wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym.
📣W SOSW pracują wykwalifikowani nauczyciele – specjaliści i terapeuci – ludzie z pasją i wspaniała energią.
📣Oferujemy naszym uczniom ponad 20 terapii oraz opiekę 3 psychologów
📣Ośrodek zapewnią całodzienne wyżywienie przygotowywane w naszej kuchni i zakwaterowanie od poniedziałku do piątku w grupach wychowawczych ( internat).
📣W Ośrodku funkcjonują 3 świetlice zapewniające codziennie opiekę od godziny 7:00 do 15:30.
📣 Zapewniamy dowozy busem przystosowanym do przewożenia osób z niepełnosprawnością.
📣W Ośrodku funkcjonuje bezpłatny specjalistyczny punkt konsultacyjny ” DajMy Szansę” , którego celem jest pomoc i wsparcie merytoryczne osobom pracującym lub opiekującym się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami.

Dni otwarte w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu