Alternatywne Metody Komunikacji.

Gdy dziecko nie mówi, nie oznacza to, że nie ma nam nic do powiedzenia. Często z racji zakłóceń rozwoju, zaburzeniom ulega również proces porozumiewania się. Dziecko nie zna innego niż mowa skutecznego środka, za pomocą którego mogłoby przekazać to, co chce powiedzieć. Wiele dzieci w takich sytuacjach ucieka się do innych form jak: krzyk, płacz, autoagresja, izolowanie się – zachowań, które pomagają im zwrócić na siebie uwagę i w ten sposób zakomunikować swoje potrzeby.

Jedną z propozycji pomocy jest Program Językowy Makaton
. system gestów I symboli graficznych. Makaton wykorzystuje to, co dziecko już zna
. proste gesty i rysunki graficzne. Gestom zawsze towarzyszy poprawna, gramatyczna mowa!

w Makatonie, oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne. Osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania. System znaków i gestów może być stopniowo wycofywany w momencie, gdy osoba korzystająca z nich zacznie posługiwać się językiem werbalnym.

Warsztaty prowadzi pedagog, logopeda, certyfikowany trener umiejętności społecznych, certyfikowany terapeuta metody Makaton i Thomatlsa, z wieloletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.