Biblioterapia 

Biblioterapia  jest zamierzonym działaniem przy wykorzystaniu książek lub materiałów niedrukowanych (obrazów, filmów itp.) prowadzącym do realizacji celów rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, profilaktycznychi ogólnorozwojowych.
Jest to proces terapeutyczny, w którym odpowiednio wyselekcjonowane i przystosowane materiały czytelnicze stosuje się jako środek wspierający proces leczniczy i wychowawczy.

Wiodącym celem biblioterapii może być akceptacja własnej niesprawności – akceptacja siebie, czy akceptacja przez rodziców czy kolegów dziecka.

 

Cele i zadania biblioterapii :

  • pomaga pokonywać problemy,
  • podaje wzorce zachowań i nadaje im znaczenie,
  • koryguje emocjonalnie zaburzone zachowania,
  • integruje osoby niepełnosprawne i nieprzystosowane społeczne,
  • wzmacnia poczucie własnej wartości,
  • uczy akceptacji siebie i własnej sytuacji,
  • zmniejsza poczucie strachu, lęku, stresu, łagodzi agresję,
  • wzmacnia motywację do uczenia się,
  • pomaga w uaktywnianiu siebie,
  • pomaga w procesie rozwoju.

 

Biblioterapia