Innowacja pedagogiczna:  ,,Bo ja mam radość w sercu mym''