Rehabilitacja 25 plus – uczestniczą w zajęciach Trening ciała i umysłu