„Rehabilitacja 25 plus”pomaga bezdomnym zwierzętom.