EEG-Biofeedback

EEG-Biofeedback

Jest to niezwykła metoda opracowana przez naukowców z NASA, a następnie wprowadzona do medycyny klinicznej, mająca na celu optymalizację pracy mózgu dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Poprzez treningi Biofeedback (wykorzystuje się tu zjawisko sprzężenia zwrotnego), osoba trenująca uczy się panować nad wzorcem wytwarzanych fal mózgowych, przez co poprawia swoje funkcje poznawcze (pamięć, koncentrację, kreatywność, szybkość decyzji i uczenia się) i psychiczne (wyhamowanie stanów nadmiernego pobudzenia, redukcja stresu, poprawa nastroju i samooceny). Dzięki sprzężeniu zwrotnemu uczymy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej.

EEG Biofeedback ma wysoką skuteczność i jest przyjemny dla osoby trenującej.

 

 

 Co dają treningi EEG-Biofeedback?

Możliwości naszego mózgu wykorzystujemy w 5%, dzięki treningom możemy zwiększyć jego wydajność do 30%. Poprawa funkcji poznawczych oraz poprawa jakościowej pracy mózgu, prowadzi do  lepszego funkcjonowanie całego organizmu.

 

Na czym polega trening EEG-Biofeedback ?

Podczas treningu dziecko lub osoba dorosła uczy się kontrolować wytwarzane fale mózgowe za pomocą videogry, którą prowadzi wyłącznie pracą swojego mózgu (bez klawiatury i myszki). Pozytywne wzorce fal mózgowych są w ten sposób wzmacniane, a negatywne wygaszane.

 

Treningi trwają ok. 60 min., odbywają się 1 – 2 razy w tygodniu, ich liczba zależy od ustalonego programu terapii.

Terapię prowadzi wykwalifikowany terapeuta. W Specjalnym Ośrodeku Szkolono-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Żaganiu terapię EEG-Biofeedback prowadzą terapeuci z certyfikatem II° EEG-Biofeedback: mgr Renata Socha i p. mgr Agnieszka Rotarska.

 

Dla kogo jest EEG-Biofeedback?

Treningi wskazane są dla osób, których praca wymaga skupienia, szybkich prawidłowych decyzji, oraz takich które  pracują w stresie.

Pomagają uzyskiwać lepsze wyniki w nauce, wspomagają zdrowy rozwój mózgu już od najmłodszych lat aż do późnego wieku.

Treningi wskazane są dla osób z: zaburzeniami procesu uczenia się, zaburzeniami koncentracji uwagi,  nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami funkcji poznawczych,   zaburzeniami psychosomatycznymi,  zaburzeniami samooceny, zaburzeniami snu, przy przewlekłych bólach, w terapii tików i zespołu Touretta, natręctwach, depresji,  napadami paniki i stanów lękowych, stresem pourazowym, pomocniczo w autyzmie oraz w terapii uzależnień

Obszary wsparcia:

 • polepszenie koncetracji uwagi
 • poprawa pamięci
 • zwiększona odporność na stres
 • wzrost efektywności uczenia się
 • wyciszenie emocjonalne
 • poprawa umiejętności panowania nad emocjami
 • poprawa koordynacji
 • wzrost efektowności uczenia się
 • poprawa pamięci
 • stymulacja uwagi i poprawa czasu reakcji
 • pomoc w nauce czytania i pisania
 • zwiększenie efektywności innych terapii

 

 


 

 

EEG Biofeedback