Fizjoterapia.

Fizjoterapia jest pojęciem nierozerwalnie związanym z „rehabilitacją medyczną”. Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. W naszej szkole rozróżnia się następujące działy fizjoterapii:

  • hydroterapię, która definiowana jest jako leczenie przy wykorzystaniu wody pod różnymi postaciami, różnym ciśnieniem oraz temperaturą;
  • kinezyterapię, która oznacza terapię wykorzystującą różne formy aktywności fizycznej.
  • masaż leczniczy, który stanowi uzupełnienie bądź przygotowanie do pozostałych zabiegów. Celem fizjoterapii jest zapobieganie postępowi i nawrotom choroby, usuwanie różnych dolegliwości i przywracanie sprawności fizycznej.

 

Bardzo ważnym działem fizjoterapii jest kinezyterapia. Polega ona na oddziaływaniu na ciało za pomocą ruchu. Specjalnie dobrane zestawy ćwiczeń pobudzają mięśnie do działania. Gimnastyka pod nadzorem profesjonalisty pozwala na bezpieczne oraz skuteczne wzmocnienie i rozciągnięcie tkanki mięśniowej. Fizjoterapia zajmuje się wykrywaniem i przywracaniem w jak najpełniejszym zakresie potencjału czynności ruchowych.

Uczniowie uczęszczający do naszej szkoły ze względu na stan zdrowia i rozwój psychosomatyczny są w grupie ryzyka i mogą u nich wystąpić oraz występują niepełnosprawności fizyczne (zaburzenia w sferze ruchowej). Fizjoterapia wpływa na prawidłowy rozwój i poprawę sfery ruchowej naszych uczniów.